By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Privacy

Updated 9 September 2022

Digita, het bedrijf achter use.id, hecht veel waarde aan het onderhouden van een vertrouwelijke relatie tussen de gebruikers en Digita zelf. We leven daarom de bepalingen na met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de Europese richtlijn 95/46 EG. Daarnaast voldoet Digita aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) waarmee het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie de gegevensbescherming voor alle personen binnen de Europese Unie (EU).

U kunt use.id op verschillende manieren gebruiken: om gegevensbronnen te koppelen aan uw use.id-identifier, om gegevens te verzamelen in uw use.id-opslagplaats, om in te loggen bij derden met uw use.id-inlogmethode, om gegevens in uw opslagplaats te delen met derden en om te bekijken met welke partijen u uw gegevens hebt gedeeld. Wanneer u uw gegevens deelt met use.id, bijvoorbeeld door een use.id-profiel aan te maken, verwerken wij deze informatie namens u en beschouwen wij u als gebruiker en onderwerp van de gegevens waarover u controle moet kunnen houden. Daarom willen we u op elk moment in staat stellen om te zien welke informatie voor bepaalde functies wordt gebruikt en hoe u de bescherming van uw privacy kunt vergroten of verkleinen.

Hiervoor gebruikt Digita speciale beveiligingsmechanismen en organisatorische procedures.

Gegevens die wij ontvangen

Wij ontvangen gegevens van u of via de partijen waarvan u heeft verzocht om gegevens op te slaan. Ons algemene uitgangspunt is dat de gegevens die wij van u ontvangen of over u opslaan alleen zichtbaar zijn voor uzelf en de derde partijen met wie u deze deelt.

Digita heeft haar gegevensverwerkingsactiviteiten van use.id duidelijk gedocumenteerd die toegankelijk zijn via de volgende link: https://get.use.id/processings/nl

Duidelijkheid en opties

Mensen hebben verschillende zorgen over hun privacy. Het is ons doel om duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw informatie wordt gebruikt.

Gegevens die we delen

We delen persoonlijke informatie alleen met derden als je dit duidelijk hebt aangegeven via de use.id-applicatie (er kan een uitzondering zijn om juridische redenen). U begrijpt dat, als u gegevens deelt met een derde partij, Digita geen verantwoordelijkheid draagt ​​over hoe de derde partij de gegevens verwerkt die u met die derde partij heeft gedeeld.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat use.id optimaal functioneert. U kunt informatie over cookies en ons Cookiebeleid vinden op https://get.use.id/cookies/nl.

Toepassingsgebied

Ons privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Digita BV.

Handhaving

Elke klacht wordt serieus genomen en de opvolging van de klacht wordt gegarandeerd. In overeenstemming met de AVG-regelgeving kunt u als individu uw rechten en vrijheden uitoefenen. Digita engageert zich om binnen de wettelijke termijnen (30 dagen) een antwoord te geven.

Omdat je persoonsgegevens hebt gedeeld met Digita en use.id, heb je een aantal rechten:

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te corrigeren
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens te verwijderen

Om één van deze rechten uit te oefenen, kan je een mail sturen naar legal@digita.ai. Deze aanvraag wordt een jaar gearchiveerd.

Overtredingen of klachten kunt u per e-mail of schriftelijk indienen op het volgende adres:

Digita BV
TOPOS Office Center
Breydelstraat 34-40
1040 Brussel

Het recht om een ​​klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over onze werking, of als u van mening bent dat er onregelmatigheden zijn, heeft u altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/citizen